Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat vicetalman Veronica Thörnroos från uppdraget som ordinarie medlem i justeringsutskottet för den återstående mandatperioden i enlighet med framställningen. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en medlem i justeringsutskottet att förrättas vid plenum 23.03.2016. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast 22.03.2016 kl. 15.00.

  Antecknas.