Vikten av svenskspråkiga kollektivavtal

Skriftlig fråga SF 4/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, kollektivavtal, svenska, svenskspråkig,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser