För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 20 mars 2001 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Christer Jansson och Fredrik Karlström).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Christer Jansson på grund av sjukdom. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat.

   

  Enligt 5 § 2 mom. landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse skall ny landskapsstyrelse tillsättas om om lantrådet på egen begäran befriats från sitt uppdrag. Lagtinget beslöt den 19 mars 2001 att befria lantrådet Roger Nordlund från hans lantrådsuppdrag. När ny landskapsstyrelse skall tillsättas utser lagtinget enlgit 64 § 1 mom. LO lantrådskandidat på förlag av talmannen. Sådant förslag skall utan dröjsmål föreläggas lagtinget. Enligt 68b § AO skall talmannen vid plenum framföra sitt förslag, varefter ärendet bordläggs för avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

   

  Med stöd av nämnda bestämmelser och efter överläggningar med lagtingsgrupperna föreslår jag därför att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse hittillsvarande lantrådet, merkonomen Roger Nordlund.

   

  Talmannens förslag föreslås härefteer bordläggas till plenum inkommande onsdag den 21 mars 2001. Kan förslaget om bordläggningstid omfattas? Omfattat. Förslaget är bordlagt till plenum den 21 mars.

  Antecknas.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga om vilka förbättringar av självstyrelselagen som förhandlats fram. (EF nr 9/2000-2001).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsstyrelsen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum blir inkommande onsdag den 21 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.07).