Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden

Landskapsregeringens meddelande M 3/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder

 • 2021-04-22

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2021-04-26

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2021-05-03

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2021-05-03

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet