Yrkande att lagtinget skall förklara att lsl Roger Jansson inte åtnjuter lagtingets förtroende

Misstroendeyrkande MY 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: misstroende, roger jansson, tingshuset, förtroende,
Sidhänvisning: 38, 39, 40, 41,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser