Yrkande att vicelantrådet Olof Salmén saknar lagtingets förtroende

Misstroendeyrkande MY 1/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: misstroende, förtroende, vicelantrådet
Sidhänvisning: 50,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser