Yrkesförarkompetens

Lagförslag LF 40/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av ändringar i den Europe-iska unionens regelverk. Ändringarna är ägnade att minska antalet trafiko-lyckor samt transportsektorns växthusgasutsläpp.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik