Remissdebatt

Yrkesförarkompetens LF 40/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Det här lagförslaget handlar om ändringar i landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

  Bakgrunden till att landskapsregeringen nu föreslår ändringar är för att beakta de ändringar som gjorts i Europeiska unionens yrkeskompetensdirektiv som skulle ha varit genomfört i maj 2020.

  Grunderna för Europeiska unionens yrkeskompetensregelverk vid gods- och persontransporter är att minska antalet trafikolyckor samt transportsektorns växthusgasutsläpp varav ett sätt att uppnå detta är genom förarutbildning.

  Talman! Lagförslagets ändringar handlar om 1) Ett tydliggörande av undantag från de allmänna förarkraven, dvs. tydliggörande av gällande regler. 2) Att tillåta utbildningsarrangörerna att använda digital teknik som gör det enklare både för kursdeltagare och arrangörer. 3) Den som genomgår en utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan tillgodoräkna andra särskilda utbildningar för yrkeskompetens.

  Sammanfattningsvis så handlar det här lagförslaget om förbättringar. Tack, talman!


 • Tack, fru talman! I fjärde paragrafen står det om undantagen som görs när det gäller yrkeskompetensen. Ett av dem är ju företag som har det här i liten skala så att säga. Finns det någon definition på vad som är liten skala? Det är ju oftast så att på Åland så tycker vi att det mesta är i liten skala. Jag vet ju att det har varit en viss diskussion inom branschen om det här.


 • Tack, talman. Tack ledamot Nordberg för frågan. Definitionen kan jag faktiskt inte svara på, men jag hoppas att utskottet kallar så att vi kan reda ut själva definitionen av småföretag.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.