ÄRENDEN

1 - 18 av totalt 18 ärenden

Ärenden som ligger hos finans- och näringsutskottet
Ärende-nr. Titel
BF 2/2022-2023 Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
LF 7/2022-2023 Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
BF 1/2022-2023 Förslag till Ålands budget för år 2023
MOT 15/2021-2022 Effektivisering av Ålands Pensionsfond
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
MOT 8/2021-2022 Energipolitisk strategi
MOT 5/2021-2022 Mer pengar i plånboken
MOT 7/2020-2021 Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet
MOT 5/2020-2021 Automatiserat beslutsfattande
MOT 4/2020-2021 Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet
MOT 1/2020-2021 Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm
MOT 13/2019-2020 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning
MOT 11/2019-2020 Näringsliv i akut ekonomisk kris
MOT 7/2019-2020 Förvaltningen av Ålands Pensionsfond
MOT 6/2019-2020 Lån från Ålands Pensionsfond
MOT 4/2019-2020 Ekonomiskt råd
MOT 3/2019-2020 Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland