ÄRENDEN

1 - 12 av totalt 12 ärenden

Ärenden som ligger hos finans- och näringsutskottet
Ärende-nr. Titel
BF 1/2021-2022 Förslag till Ålands budget för år 2022
MOT 7/2020-2021 Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet
M 3/2020-2021 Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden
MOT 5/2020-2021 Automatiserat beslutsfattande
MOT 4/2020-2021 Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet
MOT 1/2020-2021 Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm
MOT 13/2019-2020 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning
MOT 11/2019-2020 Näringsliv i akut ekonomisk kris
MOT 7/2019-2020 Förvaltningen av Ålands Pensionsfond
MOT 6/2019-2020 Lån från Ålands Pensionsfond
MOT 4/2019-2020 Ekonomiskt råd
MOT 3/2019-2020 Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland