ÄRENDEN

1 - 3 av totalt 3 ärenden

Ärenden som ligger hos social- och miljöutskottet
Ärende-nr. Titel
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 6/2020-2021 Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet