ÄRENDEN

1 - 5 av totalt 5 ärenden

Ärenden som ligger hos social- och miljöutskottet
Ärende-nr. Titel
LF 8/2022-2023 Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 6/2020-2021 Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet