ÄRENDEN

1 - 17 av totalt 17 ärenden

Ärenden som ligger hos lag- och kulturutskottet
Ärende-nr. Titel
LF 2/2022-2023 Skydd för visselblåsare
RP 13/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen
RP 10/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
RP 8/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
RP 7/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
MOT 1/2021-2022 Firandet av högtider i barnomsorg och skola
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption