ÄRENDEN

1 - 10 av totalt 10 ärenden

Ärenden som ligger hos lag- och kulturutskottet
Ärende-nr. Titel
LF 1/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling
RP 1/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher samt förslag om ändring av lagen om sammankomster
LF 32/2020-2021 Personlig skyddsutrustning för konsumenter
LF 31/2020-2021 Aerosoler
LF 30/2020-2021 Utökad marknadskontroll
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption