ÄRENDEN

1 - 14 av totalt 14 ärenden

Ärenden som ligger hos lag- och kulturutskottet
Ärende-nr. Titel
MOT 4/2022-2023 Starta certifierade vindkraftskurser
MOT 1/2022-2023 Ändra titeln på Ålands lantråd
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
MOT 1/2021-2022 Firandet av högtider i barnomsorg och skola
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption