ÄRENDEN

1 - 5 av totalt 5 ärenden

Ärenden som ligger hos lag- och kulturutskottet
Ärende-nr. Titel
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption