ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 913 ärenden

Ärende-nr. Titel
RS 1/2018-2019 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 15/2018-2019 Gasanordningar
MOT 4/2018-2019 En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
LF 14/2018-2019 Avbytarlagstiftning
DEB 1/2018-2019 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
RB 2/2018-2019 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
MOT 3/2018-2019 Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen
FUR 2/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2018
FUR 1/2018-2019 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2017
LF 12/2018-2019 Produktionsstöd för el
LF 11/2018-2019 Införandet av ITS-direktivet
F 2/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
RP 7/2018-2019 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RB 1/2018-2019 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018
RP 6/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 5/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
LF 10/2018-2019 Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården
LM 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott
M 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik
LU 1/2018-2019 Lantrådets upplysning
F 1/2018-2019 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen
MI 1/2018-2019 Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland
BF 2/2018-2019 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018
LF 9/2018-2019 Blankettlag om dataskydd
AM 1/2018-2019 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
LM 2/2018-2019 Direktval av lantrådet
LF 8/2018-2019 Kollektivtrafiktjänster
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 3/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården
LF 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan
MOT 2/2018-2019 Bomarsundsbron öppningsbar
LM 1/2018-2019 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
BM 9/2018-2019 Flyktinghjälp
BM 8/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 7/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 67/2018-2019 Långsiktigt stöd till jordbruken
BM 66/2018-2019 Att värna den fria konkurrensen på IT-marknaden
BM 65/2018-2019 Att rädda Torpfjärden
BM 64/2018-2019 Utveckling och förädling av åländskt biobränsle
BM 63/2018-2019 Satsningar på naturturism och vandringsleder
BM 62/2018-2019 Gällande att slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil
BM 61/2018-2019 Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor
BM 60/2018-2019 Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar
BM 6/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning (RF)
BM 59/2018-2019 Stöd för förverkligande av kommunernas socialtjänst
BM 58/2018-2019 Ökade resurser till NPF-barn
BM 57/2018-2019 Svenskspråkigt barnskydd
BM 56/2018-2019 Att fånga upp barn och unga i utanförskap
BM 55/2018-2019 Satsningar på skolcoacher
BM 54/2018-2019 Föräldraringar för ett gott föräldraskap
BM 53/2018-2019 Lyft för ekonomiskt utsatt barnfamiljer
BM 52/2018-2019 Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning
BM 51/2018-2019 Åländska böter till Ålandskassan
BM 50/2018-2019 Slopande av politiska jippon
BM 5/2018-2019 Landskapsandelar och stöd till kommunerna
BM 49/2018-2019 Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter
BM 48/2018-2019 Verkställande och tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv
BM 47/2018-2019 Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten
BM 46/2018-2019 Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm
BM 45/2018-2019 Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse
BM 44/2018-2019 Uppsamlingsstöd för fjällfisk
BM 43/2018-2019 En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos
BM 42/2018-2019 Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkom-muner och utifrån
BM 41/2018-2019 Praktikplatser inom självstyrelsen
BM 40/2018-2019 Bygg en rondell i centrum av Godby
BM 4/2018-2019 Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer, samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet
BM 39/2018-2019 Namnbyte av budgeten
BM 38/2018-2019 Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar
BM 37/2018-2019 Bolagisera högskolan på Åland
BM 36/2018-2019 Strykning av olycklig formulering
BM 35/2018-2019 En ny och mer effektiv budgetprocess
BM 34/2018-2019 Nystart av Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2018-2019 Vårdös status som skärgårdskommun
BM 32/2018-2019 Rådgivning för extern finansiering
BM 31/2018-2019 Anslag för radioverksamhet
BM 30/2018-2019 Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter
BM 3/2018-2019 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder
BM 29/2018-2019 Stöd för vård av dementa
BM 28/2018-2019 Stöd för biogasanläggning
BM 27/2018-2019 Infrastruktur- och transportpolitik
BM 26/2018-2019 Fortsatt god närservice på hela Åland
BM 25/2018-2019 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet
BM 24/2018-2019 Tryggad hälso- och sjukvård på Norra Åland
BM 23/2018-2019 Bro över Prästösund
BM 22/2018-2019 Hudcancerscreening
BM 21/2018-2019 Självstyrelsepolitiska åtgärder
BM 20/2018-2019 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 2/2018-2019 Mot allt våld i nära relationer
BM 19/2018-2019 Frivilliga kommunprocesser
BM 18/2018-2019 Ålands politiska system
BM 17/2018-2019 Understöd för varutransporter i Skärgården
BM 16/2018-2019 Penningautomatmedel (R)
BM 15/2018-2019 Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö
BM 14/2018-2019 Skrotbilspremie