ÄRENDEN

4 001 - 4 035 av totalt 4 035 ärenden

Ärende-nr. Titel
FR 11/1999-2000 Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse
RP 5/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
FR 10/1999-2000 Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård
FR 9/1999-2000 Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
D 3/1999-2000 Lantrådets förslag om fördelningen av lantrådets och ledamöternas ansvarsområden i landskapsstyrelsen
RP 4/1999-2000 Ikraftträdande av 1992 års konventiom om skydd av Östersjöområdets marina miljö
EF 2/1999-2000 Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall
MY 1/1999-2000 Yrkande att lagtinget skall förklara att lsl Roger Jansson inte åtnjuter lagtingets förtroende
FR 8/1999-2000 Landskapslag om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre
V 9/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i finansutskottet
V 11/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 10/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet
V 8/1999-2000 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2000
V 7/1999-2000 Fyllnadsval av en personlig ersättare i Nordiska rådet
V 6/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i stora utskottet
V 4/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i kulturutskottet
V 3/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i näringsutskottet
V 2/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 1/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lagutskottet
TMK 1/1999-2000 Vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
EF 1/1999-2000 Tryggande av oljeförsörjningen
FR 7/1999-2000 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999
FR 6/1999-2000 Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland
RP 3/1999-2000 Förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland
RP 2/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 1/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
FR 4/1999-2000 Budget för landskapet Åland 2000
P 1/1999-2000 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen
M 1/1999-2000 Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003
D 1/1999-2000 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO
FR 5/1999-2000 Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning
FR 3/1999-2000 Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
FR 2/1999-2000 Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
FR 1/1999-2000 Ny polislandskapslagstiftning