ÄRENDEN

Avgränsa sökning

101 - 200 av totalt 1 590 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 21/2017-2018 Reform av kommunstrukturen på Åland
S 1/2017-2018 Arvodena för Paf-styrelsen 2018
LF 20/2017-2018 Akut skyddsjakt på eget initiativ
F 4/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
RS 2/2017-2018 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017
RB 2/2017-2018 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017
MI 1/2017-2018 Hållbar skärgårdstrafik
SF 6/2017-2018 Vårdös ställning som skärgårdskommun
LM 2/2017-2018 Ändring av ordningslagen för landskapet Åland
SF 5/2017-2018 Hantering av vargen
LF 19/2017-2018 Lagstiftning om biodrivmedel
NRB 1/2017-2018 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2017
LF 18/2017-2018 Ändring av miljöskyddslagen
LF 17/2017-2018 Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
SF 4/2017-2018 Säkerställande av fortsatt vårjakt
MOT 6/2017-2018 Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige
SF 3/2017-2018 Medis fortsatta verksamhet
MOT 5/2017-2018 Ambulanstransporter i skärgården
LF 16/2017-2018 Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid brott
MOT 4/2017-2018 Ålands landbaserade turism 2030-En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget
F 3/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 15/2017-2018 Lastning av fordon i yrkesmässig trafik
RP 3/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
MOT 3/2017-2018 Ersättning till de drabbade i Paf-ärendet
V 9/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 8/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 7/2017-2018 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet 2015-2019
V 11/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 10/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
RS 1/2017-2018 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 14/2017-2018 Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
MOT 2/2017-2018 Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens
TMK 5/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet
TMK 4/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet
TMK 3/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet
LF 13/2017-2018 Att utreda betydande miljöpåverkan
LF 12/2017-2018 Behörighetskrav för severingspersonal
RB 1/2017-2018 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017
RP 2/2017-2018 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
LM 1/2017-2018 Ändring av lagtingsordningen för Åland
TMK 2/2017-2018 Ändringar av arbetsordningen
F 2/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
MY 1/2017-2018 Misstroendeyrkande
M 4/2017-2018 Externpolitik
MOT 1/2017-2018 Medborgarinstitutet
BF 2/2017-2018 Tredje tilläggsbudget för år 2017
SF 2/2017-2018 Medborgarinstitutet
M 3/2017-2018 Funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020
RP 1/2017-2018 Förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
DEB 1/2017-2018 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
F 1/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 8/2017-2018 Avbytarlagstiftning
SF 1/2017-2018 Spelsituationen
LF 7/2017-2018 Cirkulär ekonomi
LF 6/2017-2018 Allmänt bostadsbidrag och maximala boendeutgifter
LF 5/2017-2018 Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning
M 2/2017-2018 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020
V 6/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 5/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 4/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
LF 4/2017-2018 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
BM 13/2017-2018 Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar
BM 3/2017-2018 Främjande av hållbar energiomsättning
M 1/2017-2018 Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid
TMK 1/2017-2018 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
LF 3/2017-2018 Offentlig upphandling
LF 2/2017-2018 Ny lag om Fordonsmyndigheten
LF 1/2017-2018 Polisernas avgångsålder
RB 2/2016-2017 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016
RP 16/2016-2017 Förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
RP 15/2016-2017 Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 14/2016-2017 Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
F 5/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 36/2016-2017 Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket
SF 17/2016-2017 Säkerheten kring och på Åland
SF 16/2016-2017 Språket vid Ålands lyceum
MOT 8/2016-2017 Destinationsmarknadsföring
LF 35/2016-2017 Införande av fiskevårdsavgift
BM 55/2016-2017 Avfallshantering
LF 34/2016-2017 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
SF 15/2016-2017 Narkotikasituationen bland ålänningar
RP 13/2016-2017 Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...
RP 12/2016-2017 Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
MOT 7/2016-2017 Cancerscreening, en vinst för alla
M 6/2016-2017 Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
M 5/2016-2017 Förslag till skogsprogram för Åland för åren 2018-2027
LF 33/2016-2017 Ändring av landskapslagen om energieffektivitet
LF 32/2016-2017 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter
LF 31/2016-2017 Ändring av marknadskontrollagstiftningen
RP 11/2016-2017 Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
LF 30/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 29/2016-2017 Havsplanering
LF 28/2016-2017 Ett nytt landskapsandelssystem
LF 27/2016-2017 Distribution av alternativa trafikbränslen
LF 26/2016-2017 Elektronisk förvaltning
RP 10/2016-2017 Godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om...
MOT 6/2016-2017 Revidering av LL om resandeavgift
F 4/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
BM 54/2016-2017 Sänkt anslag för kortrutt i skärgården
BM 53/2016-2017 Reservationsanslag