ÄRENDEN

Avgränsa sökning

101 - 200 av totalt 1 127 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 8/2015-2016 Gundskoleväsendet
BM 7/2015-2016 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål
BM 6/2015-2016 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet
BM 5/2015-2016 Återhållsamhet i skärgårdstrafiken
BM 4/2015-2016 Utgifter för drift och underhåll av vägar
BM 3/2015-2016 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet
BM 28/2015-2016 Främjande av livsmedelsproduktion
BM 27/2015-2016 Ålands polismyndighet, verksamhet
BM 26/2015-2016 Proaktiv inställning till finska reformer
BM 25/2015-2016 Sälj ut gamla statliga fastigheter
BM 24/2015-2016 Udersökning av möjligheten att privatisera Guttorp
BM 23/2015-2016 Köpstopp på nya markområden
BM 22/2015-2016 Förstärkta lagberedningsresurser
BM 21/2015-2016 Inga externa lån utan kontroll över inkomsterna
BM 20/2015-2016 En åländsk skattekommitté
BM 2/2015-2016 Tydliga politiska direktiv till ÅMHM
BM 19/2015-2016 En åländsk språkombudsman
BM 18/2015-2016 Bilateralt fokus för att säkra tillgången till svensk TV
BM 17/2015-2016 Fortsatt förverkligande av turismstrategin
BM 16/2015-2016 Inför utmanarrätter
BM 15/2015-2016 Ökat vårdsamarbete med privata aktörer
BM 14/2015-2016 Minskning av renoveringskostnaderna för Lagtingsbyggnaden
BM 13/2015-2016 Minskning av Landskapsregeringen, verksamhet
BM 12/2015-2016 Minskning av lagtinget, verksamhet
BM 11/2015-2016 Minskning av inkomst från Ålands penningautomatförening
BM 10/2015-2016 Minskning av intäkter från pensionsfonden
BM 1/2015-2016 Kulturarvs- och museiverksamhet
BF 1/2015-2016 Budget för landskapet Åland 2016
BF 6/2014-2015 Fjärde tilläggsbudget för år 2015
RB 2/2014-2015 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
BF 5/2014-2015 Tredje tilläggsbudget för år 2015
BF 4/2014-2015 Andra tilläggsbudget för år 2015
LF 13/2014-2015 Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
RB 1/2014-2015 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
BF 3/2014-2015 Tredje tilläggsbudget för år 2014
BF 2/2014-2015 Första tilläggsbudget för år 2015
BM 9/2014-2015 Synliggör Åland på de internationella arenorna
BM 8/2014-2015 Obligatorisk programmering i grundskolan
BM 7/2014-2015 Hållbart Åland
BM 6/2014-2015 Användningsplan för Ålands naturbruksskola
BM 5/2014-2015 Underhåll av Skeppsviks brygga
BM 48/2014-2015 Ålands museum
BM 47/2014-2015 Rovdjurspremie på vildsvin
BM 46/2014-2015 Likviditetsanalys och ekonomiska nyckeltal
BM 45/2014-2015 Landskapets överföring av budgetmedel till ÅDA Ab
BM 44/2014-2015 Landskapets hyreskostnader hos ÅDA ab
BM 43/2014-2015 Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby
BM 42/2014-2015 Skolan i rörelse
BM 41/2014-2015 Landskapsregeringens hemsida
BM 40/2014-2015 Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser
BM 4/2014-2015 Minskning av anslaget för landskapsregeringen
BM 39/2014-2015 Kortrutt till Sottunga
BM 38/2014-2015 Infrastruktur, finansiering genom OPS
BM 37/2014-2015 Reformering av skärgårdstrafikavgifterna
BM 36/2014-2015 Ansvarsfull avfallshantering
BM 35/2014-2015 Minskning av anslag
BM 34/2014-2015 Ringväg Vårdö-Lumparland
BM 33/2014-2015 Samordning av social service
BM 32/2014-2015 Avräkningsgrunden
BM 31/2014-2015 Sjukdomskostnadsavdraget
BM 30/2014-2015 TV-licens
BM 3/2014-2015 Minska offentlig sektor
BM 29/2014-2015 Trafiklösningar i Godby
BM 28/2014-2015 Studerande med särskilda behov
BM 27/2014-2015 Samarbetsunderstöd
BM 26/2014-2015 Bomarsunds besökscentrum
BM 25/2014-2015 Social omsorg
BM 24/2014-2015 Nya upphandlingsdirektiv
BM 23/2014-2015 Utvecklingsplan för Åland
BM 22/2014-2015 Tandvårdens utveckling
BM 21/2014-2015 Barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer
BM 20/2014-2015 Operation giftfritt dagis
BM 2/2014-2015 Kompetensregister över studerande
BM 19/2014-2015 EU- och externpolitik
BM 18/2014-2015 En moderniserad grundskolelag
BM 17/2014-2015 Reviderad offentlighetslagstiftning
BM 16/2014-2015 Stabilitetssystem
BM 15/2014-2015 Reformering av näringsrättslagstiftningen
BM 14/2014-2015 Reformering av jordförvärvslagstiftningen
BM 13/2014-2015 Biljettautomater för införande av passageraravgift
BM 12/2014-2015 Samordning av socialservicen
BM 11/2014-2015 Skatteavdrag för elbilar
BM 10/2014-2015 Konkreta åtgärder för mindre byråkrati
BM 1/2014-2015 Förbud mot dumpning av toalettavfall
LF 1/2014-2015 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna
BF 1/2014-2015 Landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2015
BM 58/2013-2014 Kapitallån till det bolag som ska bildas för att förverkliga den digitala agendan
BM 57/2013-2014 Att begränsa effekter av importstopp
BM 56/2013-2014 Renovering av ny Vårdöbro
RB 2/2013-2014 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2013
BF 4/2013-2014 Andra tilläggsbudget för år 2014
GR 1/2013-2014 Landskapsrevisionens granskningsrapport om landskapets pensionssystem
BM 54/2013-2014 Föregående års underskott
BM 53/2013-2014 Ålands ombudsmannamyndighet, 42.60
BM 52/2013-2014 Stöd till vindkraften
BM 51/2013-2014 Tillväxt- och hållbarhetsfond
BF 3/2013-2014 Första tilläggsbudget för år 2014
LF 5/2013-2014 Ändringar i skattelagstiftningen 2014
BF 2/2013-2014 Andra tilläggsbudget för år 2013
BM 9/2013-2014 Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna