ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 101 - 1 127 av totalt 1 127 ärenden

Ärende-nr. Titel
FM 4/2001-2002 Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 137.000 euro
FM 3/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering på särskilda punkter
FM 2/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Näringspolitik'
FM 1/2001-2002 Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Vattenvård'
FR 3/2001-2002 Förslag till budget för landskapet Åland år 2002
FM 34/2000-2001 Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.67 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
FM 33/2000-2001 Komplettering av allmänna motiveringens avsnitt 'Landskapsstöd till anläggningar' i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
FM 32/2000-2001 Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.62 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001
FR 15/2000-2001 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001
RB 2/2000-2001 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2000
FM 31/2000-2001 Att motiveringarna under moment 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår
FR 14/2000-2001 Fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna
FM 30/2000-2001 Att anslaget under moment 46.05.54 Landskapsunderstöd för medborgarinstitutets anskaffningskostnader om 203.000 mark i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår
RB 1/2000-2001 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2000
FM 36/1999-2000 Höjning av anslaget 46.19.40 Stöd för kompetens i arbetslivet med 50.000 mark för kampanjen 'Orka till pension'
FR 11/2000-2001 Förslag till första tilläggsbudget för år 2001
FR 4/2000-2001 Ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
D 1/2000-2001 Anhållan om befrielse från uppdrag som landskapsrevisor
FR 3/2000-2001 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2000
FR 2/2000-2001 Budget för landskapet Åland 2001
FR 18/1999-2000 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000
RBL 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999
RB 1/1999-2000 Landskapsrevisorernas berättelse för år 1999
FR 14/1999-2000 Första tilläggsbudget för år 2000
FR 12/1999-2000 Landskapslag om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
FR 7/1999-2000 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999
FR 4/1999-2000 Budget för landskapet Åland 2000