ÄRENDEN

Avgränsa sökning

301 - 400 av totalt 1 129 ärenden

Ärende-nr. Titel
BM 10/2012-2013 Indexjustering av studiestödet, ändring av motivering
BM 1/2012-2013 Budget i balans, ändring av allmänna motiveringen
BF 1/2012-2013 Budget för landskapet Åland 2013
BM 17/2011-2012 Skärgårdstrafik
BF 3/2011-2012 Första tilläggsbudget för år 2012
FUR 1/2011-2012 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011
LF 7/2011-2012 Ändringar i skattelagstiftningen 2012
BF 2/2011-2012 Andra tilläggsbudget för år 2011
V 15/2011-2012 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2011-2012
BM 9/2011-2012 Ett Åland, en planet
BM 8/2011-2012 Förvaltningsreform
BM 7/2011-2012 Slopande av gränshinder
BM 6/2011-2012 Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget
BM 5/2011-2012 Sommarlovsentreprenörer
BM 4/2011-2012 Töftö bro
BM 3/2011-2012 Införande av Tax-Free i skärgårdstrafiken
BM 2/2011-2012 Integration
BM 16/2011-2012 Förverkligande av det lagstadgade djurskyddshemmet
BM 15/2011-2012 Öronmärkt riskkapital för utveckling av skärgårdens näringsliv 2011-2014 inkluderande skärgårdsinkubatorverksamhet
BM 14/2011-2012 Förverkligande av skärgårdens kortruttstrafik inom två lagtingsperioder 2011-2019
BM 13/2011-2012 Konkreta åtgärder och stöd för att säkra fiskodlingens framtid i skärgården
BM 10/2011-2012 Sjömansskatter till kommunerna
BM 1/2011-2012 Det svenska språket
BM 12/2011-2012 Överlåtelse av fastigheter
BM 11/2011-2012 Trafik- och transportpolitik
BF 1/2011-2012 Budget för landskapet Åland 2012
FR 32/2010-2011 Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar
RB 2/2010-2011 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2010
RB 1/2010-2011 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2010
FR 30/2010-2011 Ny kommunalskattelag
FM 79/2010-2011 Strykning av anslag under moment 46.60.22 Särskilda åtgärder med anledning av vrakfynd (VR)
FR 19/2010-2011 Första tilläggsbudget för år 2011
FR 10/2010-2011 Tredje tilläggsbudget för år 2010
FM 78/2010-2011 Kravspecifikation för bokningssystem, sänkning av anslag
FM 77/2010-2011 Introduktionsplan för elbilar på Åland, tillägg till motivering
FM 76/2010-2011 Jan Karlsgårdens värdshus, tillägg till motivering
FM 75/2010-2011 Näringslivsutveckling, tillägg till motivering
FM 74/2010-2011 Avyttring av travbanan
FM 73/2010-2011 Bomarsunds besökscentrum
FM 72/2010-2011 Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motivering
FM 71/2010-2011 Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotivering
FM 70/2010-2011 Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motivering
FM 66/2010-2011 En ny närings- och kommunikationsavdelning, ändring av den allmänna motiveringen
FM 65/2010-2011 Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motivering
FM 64/2010-2011 Elektronisk studiestödsansökan II, ändring av kapitelmotivering
FM 63/2010-2011 Sjötrafik i smhällets regi, ändring av anslag
FM 50/2010-2011 Äldreomsorg, ändring och motivering
FM 49/2010-2011 Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motivering
FM 48/2010-2011 ÅMHM:s avgifter, sänkning av anslag
FM 47/2010-2011 Alternativ sträckning för g/c väg i Jomala, tillägg till motivering
FM 46/2010-2011 Språkrådets status, ändring av motivering
FM 45/2010-2011 Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motivering
FM 44/2010-2011 Utbyggnad av GC-vägnätet, ändring av motivering
FM 43/2010-2011 Ombyggnad av ms Skarven, anslaget utgår
FM 42/2010-2011 Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motivering
FM 41/2010-2011 Försäljning av Kumlinge flygfält, tillägg till motivering
FM 40/2010-2011 Näringsutvecklare, ändring av motivering
FM 39/2010-2011 En virtuell skola, tillägg till motivering
FM 38/2010-2011 Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motivering
FM 37/2010-2011 Inkomstgränsen för erhållande av studiestöd, tillägg till motivering
FM 36/2010-2011 Mottagningscentral för brännbart avfall, ändring av motivering
FM 35/2010-2011 Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motivering
FM 34/2010-2011 Indexjustering av barnbidraget, ändring av motivering
FM 33/2010-2011 Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motivering
FM 32/2010-2011 Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motiveringen
FM 31/2010-2011 Etablerande av en Ålandshavskommission, ändring av motiveringen
FM 9/2010-2011 Frysning av landskapsandelar
FM 8/2010-2011 Affärsbokföring införs senast 2014, ändring av allmänna motiveringen
FM 7/2010-2011 Allmän tandvård, ändring av allmänna motiveringen
FM 69/2010-2011 Försäljning av aktier i Posten Åland Ab
FM 68/2010-2011 Indragning av tjänsten som kommunikationschef
FM 67/2010-2011 Verkställandet av förändringar föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt
FM 62/2010-2011 Internationellt samarbete, tillägg till allmänna motiveringen
FM 60/2010-2011 Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter
FM 6/2010-2011 Sänkning av jordbruksanslag
FM 59/2010-2011 Upphandling av nytt bokningssystem
FM 58/2010-2011 Understödjande av politisk verksamhet, ändring av motiveringen
FM 57/2010-2011 Centralisering och entreprenad av ekonomi- och löneräkningsfunktionerna
FM 56/2010-2011 Handlingsplan för minskning av kravet på finska inom näringslivet
FM 55/2010-2011 Åtgärder för aktivare skogsbruk
FM 54/2010-2011 Satsning på elbilar
FM 53/2010-2011 Bättre förutsättningar för näringslivet
FM 52/2010-2011 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget
FM 51/2010-2011 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, ändring av motiveringen
FM 5/2010-2011 Ekonomisk kompensation till kommunerna, änding i allmänna motiveringen
FM 4/2010-2011 ÅHS:s ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, ändring av allmänna motiveringen
FM 30/2010-2011 Nordiskt avtal om sjömansbeskattning
FM 3/2010-2011 Ålandshavskommitté
FM 29/2010-2011 Landskapets inkomster
FM 28/2010-2011 Bolagisering av sjötrafiken, ändring av allmänna motiveringen
FM 27/2010-2011 Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag
FM 26/2010-2011 Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag
FM 24/2010-2011 Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotivering
FM 23/2010-2011 Separering av program och distrubutionsverksamheten, ändring av kapitelmotivering
FM 22/2010-2011 Oavlönat hemarbete, tillägg till motivering
FM 21/2010-2011 Skärgårdssamarbete, tillägg till allmänna motiveringen
FM 20/2010-2011 Understöd för kollektivtrafik, ändrad motivering
FM 2/2010-2011 Minst samma sociala förmåner som i riket, ändring av allmänna motiveringen
FM 19/2010-2011 Bussarnas samordning samt bilpool, ändring av motiveringen
FM 18/2010-2011 Skärgårdssamarbetet, höjning av anslag