ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 6 av totalt 6 ärenden

Ärende-nr. Titel
M 2/2019-2020 Landskapsregeringens externpolitik
RP 1/2019-2020 Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
MOT 8/2018-2019 Skärpta regler gällande sexualbrott
RP 7/2018-2019 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
M 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik
LU 1/2018-2019 Lantrådets upplysning