ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 49 av totalt 49 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 40/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 21/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 20/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 7/2022-2023 Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs
LF 6/2022-2023 Landskapsfinansiering av medborgarinstitut
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
LF 16/2020-2021 Temporära förändringar av studiestödet
LF 12/2020-2021 Ändring av landskapslagen om studiestöd
LF 6/2020-2021 Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut
LF 41/2019-2020 Beslut inom kulturbudgeten
LF 28/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan
LF 27/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan hösten 2020
LF 26/2019-2020 Pensionsbestämmelser för grundskolelärare
LF 25/2019-2020 Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning
LF 20/2019-2020 Temporära förändringar av studiestödet
LF 11/2019-2020 Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola
LF 3/2019-2020 Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut
LF 28/2018-2019 Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
MOT 3/2018-2019 Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 2/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
MOT 4/2015-2016 En åländsk gymnasieexamination
LF 3/2013-2014 Validering i gymnasieskolor
LF 4/2011-2012 Tillstånd för radio- och televisionsverksamhet
LF 2/2011-2012 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
FR 27/2010-2011 Erkännade av yrkeskvalifikationer
FR 13/2010-2011 Ändring av fornminneslagen
FR 22/2009-2010 Gymnasieutbildning
FR 17/2009-2010 Religionskunskap i grundskolan
FR 4/2008-2009 Ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund
FR 22/2007-2008 Ändrad läroavtalslagstiftning
FR 16/2007-2008 Ny mandatperiod för landskapsskolornas direktioner
FR 5/2007-2008 Ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning
FR 27/2006-2007 Ändring av grundskolelagen
FR 13/2006-2007 Gymnasieutbildning
FR 2/2006-2007 Ny lagstiftning om skydd av det maritima kulturarvet
FR 12/2005-2006 Ändrade bestämmelser om studentexamen
FR 11/2005-2006 Ny landskapslag om studiestöd
FR 13/2004-2005 Ändrad landskapslag om Högskolan på Åland
FR 12/2004-2005 Ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation
FR 27/2002-2003 Ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan
FR 21/2001-2002 Landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum
FR 17/2001-2002 Ny högskolelagstiftning
M 2/2000-2001 Etermediepolitiskt program för landskapet Åland
FR 10/2000-2001 Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
FR 17/1999-2000 Ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd
FR 13/1999-2000 Landskapslag om ändring av studiestöd