ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 40 av totalt 40 ärenden

Ärende-nr. Titel
RS 2/2021-2022 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2021
RS 1/2021-2022 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 3/2020-2021 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020
RS 2/2020-2021 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 1/2020-2021 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar
RS 3/2019-2020 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2019
RS 2/2019-2020 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor
RS 1/2019-2020 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
RS 2/2018-2019 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018
RS 1/2018-2019 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 2/2017-2018 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017
RS 1/2017-2018 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 2/2016-2017 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2016
RS 1/2016-2017 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 3/2015-2016 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2015
RS 2/2015-2016 Regogörelse över självpolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 1/2015-2016 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
RS 2/2014-2015 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
RS 1/2014-2015 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting
RS 3/2013-2014 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 - 31 oktober 2013
RS 2/2013-2014 Redogörelse om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013
RS 1/2013-2014 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland och ministrarnas bindningar
RS 2/2012-2013 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2011 - 31 oktober 2012
RS 1/2012-2013 Redogörelse om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012
RS 3/2011-2012 Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2010 - 31 oktober 2011
RS 2/2011-2012 Redogörelse om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011
RS 1/2011-2012 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för landskapet Åland om ministrarnas bindningar
RS 1/2010-2011 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010
RS 2/2009-2010 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 2009
RS 1/2009-2010 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 2009
RS 1/2008-2009 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008
RS 1/2007-2008 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2006 - 31 oktober 2007
RS 1/2006-2007 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2005 - 31 oktober 2006
RS 1/2005-2006 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2004 - 31 oktober 2005
RS 1/2004-2005 Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2003-31 oktober 2004
RS 1/2003-2004 Landskapsstyrelsens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2002 - 31.10.2003
RS 1/2002-2003 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.2001 - 31.10.2002
RS 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.2000 - 31.10.2001
RS 1/2000-2001 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1999 - 31.10.2000
RS 1/1999-2000 Landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1998 - 31.10.1999