ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 674 ärenden

Ärende-nr. Titel
MOT 7/2022-2023 Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag
MOT 6/2022-2023 Reformera bostadstillägg för studerande
MOT 5/2022-2023 Ålands Radio och Tvs finansiering
MOT 4/2022-2023 Starta certifierade vindkraftskurser
MOT 3/2022-2023 Höjda inkomstgränser i barnomsorgen
MOT 2/2022-2023 Rättvisare skatt för pensionärer
MOT 1/2022-2023 Ändra titeln på Ålands lantråd
MOT 15/2021-2022 Effektivisering av Ålands Pensionsfond
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
MOT 8/2021-2022 Energipolitisk strategi
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
MOT 5/2021-2022 Mer pengar i plånboken
MOT 4/2021-2022 Höjt reseavdrag även på Åland
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
MOT 1/2021-2022 Firandet av högtider i barnomsorg och skola
MOT 8/2020-2021 Åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning
MOT 7/2020-2021 Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet
MOT 6/2020-2021 Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet
MOT 5/2020-2021 Automatiserat beslutsfattande
MOT 4/2020-2021 Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet
MOT 3/2020-2021 Den åländska besöksnäringens överlevnad
MOT 2/2020-2021 Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga
MOT 1/2020-2021 Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm
MOT 14/2019-2020 Regelverk för deltagande i utskott
MOT 13/2019-2020 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning
MOT 12/2019-2020 Åland behöver fler artrika vägar
MOT 11/2019-2020 Näringsliv i akut ekonomisk kris
MOT 10/2019-2020 Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd
MOT 9/2019-2020 Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor
MOT 8/2019-2020 Självstyrelselagen, § 51
MOT 7/2019-2020 Förvaltningen av Ålands Pensionsfond
MOT 6/2019-2020 Lån från Ålands Pensionsfond
MOT 5/2019-2020 Ändrat bedömningsförfarande i grundskolan
MOT 4/2019-2020 Ekonomiskt råd
MOT 3/2019-2020 Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland
MOT 2/2019-2020 Stöd till åländska småföretagare
MOT 1/2019-2020 Strategi mot korruption
MOT 10/2018-2019 Ändring av vägtrafiklagen
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
MOT 8/2018-2019 Skärpta regler gällande sexualbrott
MOT 7/2018-2019 Ändring av Plan- och bygglagen
MOT 6/2018-2019 Bristande djurskydd
MOT 5/2018-2019 Ny narkotikapolitik
MOT 4/2018-2019 En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader
MOT 3/2018-2019 Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen
MOT 2/2018-2019 Bomarsundsbron öppningsbar
MOT 1/2018-2019 Utvidgning av upphandling
MOT 9/2017-2018 Skyldighet att anmäla viltolycka
MOT 8/2017-2018 Krispaket för det åländska lantbruket
MOT 7/2017-2018 Tidigarelagd ålderspension
MOT 6/2017-2018 Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige
MOT 5/2017-2018 Ambulanstransporter i skärgården
MOT 4/2017-2018 Ålands landbaserade turism 2030-En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget
MOT 3/2017-2018 Ersättning till de drabbade i Paf-ärendet
MOT 2/2017-2018 Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens
MOT 1/2017-2018 Medborgarinstitutet
MOT 8/2016-2017 Destinationsmarknadsföring
MOT 7/2016-2017 Cancerscreening, en vinst för alla
MOT 6/2016-2017 Revidering av LL om resandeavgift
MOT 5/2016-2017 Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfarande
MOT 4/2016-2017 Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd
MOT 3/2016-2017 Generellt tillstånd för skyltning
MOT 2/2016-2017 Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken
MOT 1/2016-2017 Vårdös status som skärgårdskommun
MOT 6/2015-2016 Centraleuropeisk tid
MOT 5/2015-2016 Grundläggande privatekonomi i skolan
MOT 4/2015-2016 En åländsk gymnasieexamination
MOT 3/2015-2016 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten
MOT 2/2015-2016 Anläggande av rondell
MOT 1/2015-2016 Dånöbron
MOT 13/2014-2015 Senareläggning av grundskolans sommarlov
MOT 9/2014-2015 Revision av barnomsorgslagen
MOT 8/2014-2015 Medgivande till organdonation i skattedeklarationen
MOT 7/2014-2015 Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
MOT 6/2014-2015 Ökad cybersäkerhet
MOT 5/2014-2015 Produktion av biogas
MOT 4/2014-2015 Ålands universitet
MOT 3/2014-2015 Utvärdering av avloppsregleringen
MOT 2/2014-2015 En enkel och rättvis socialförsäkring
MOT 12/2014-2015 Höjt bistånd i en orolig värld
MOT 11/2014-2015 Starkare incitament för bistånd från privatpersoner
MOT 10/2014-2015 Stöd för samernas rättigheter
MOT 1/2014-2015 En åländsk skattekommitté
MOT 8/2013-2014 Ett åländskt register för bekämpningsmedel
MOT 7/2013-2014 En helhetssyn inom diskrimineringsområdet
MOT 6/2013-2014 Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investringar
MOT 5/2013-2014 Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år
MOT 4/2013-2014 Närståendevårdarnas situation
MOT 3/2013-2014 Lagfäst språkråd
MOT 2/2013-2014 Tillväxt- och hållbarhetsfond
MOT 9/2013-2014 Gör Åland till eget upphovsrättsområde
MOT 19/2013-2014 Politiskt ombyte - max tre valperioder i lagtinget
MOT 18/2013-2014 Gränslöst Åland - fokus på att ta bort gränshinder