ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 100 ärenden

Ärende-nr. Titel
M 6/2022-2023 Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030
M 5/2022-2023 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
M 4/2022-2023 Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik
M 3/2022-2023 Landskapsregeringens externpolitik
M 2/2022-2023 Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet
M 1/2022-2023 Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland
M 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
M 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering
M 2/2021-2022 Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024
M 1/2021-2022 Landskapsregeringens externpolitik
M 5/2020-2021 Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland
M 4/2020-2021 Fem fokusområden för nystart av Åland
M 3/2020-2021 Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden
M 2/2020-2021 Landskapsregeringens externpolitik
M 1/2020-2021 Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens
M 2/2019-2020 Landskapsregeringens externpolitik
M 1/2019-2020 Regeringsprogram "Tillsammans för Åland"
M 2/2018-2019 Ålands folkhälsorapport 2019
M 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik
M 6/2017-2018 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland-statusrapport 2
M 5/2017-2018 Mediepolitiskt program
M 4/2017-2018 Externpolitik
M 3/2017-2018 Funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020
M 2/2017-2018 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020
M 1/2017-2018 Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid
M 6/2016-2017 Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
M 5/2016-2017 Förslag till skogsprogram för Åland för åren 2018-2027
M 4/2016-2017 Reform av kommunstrukturen
M 3/2016-2017 Landskapsregeringens externpolitik
M 2/2016-2017 Modernisering av det åländska IT-samhället-Digitaliseringsrådets rapport
M 1/2016-2017 Ålands hållbara livsmedelsstrategi 2017-2030
M 4/2015-2016 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet
M 3/2015-2016 Program för integrationsfrämjande 2016-2019
M 2/2015-2016 Landskapsregeringens externpolitik
M 1/2015-2016 Regeringsprogram för ett hållbart Åland-kraftsamling för stabilitet och förändring
M 2/2014-2015 Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
M 1/2014-2015 Landskapsregeringens externpolitik
M 7/2013-2014 Åtgärder med anledning av effektivitetsrevisionen
M 6/2013-2014 Framtidens skärgårdstrafiksystem
M 5/2013-2014 Landskapsregeringens EU-program 2014-2020
M 4/2013-2014 Landskapsregeringens och Nordiska ministerrådet - verksamheten 2013 och övergripande prioriteringar
M 3/2013-2014 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016
M 2/2013-2014 Strategi för hållbar utveckling
M 1/2013-2014 Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering
M 4/2012-2013 Halvårsredogörelse över budgetförverkligandet år 2013
M 3/2012-2013 Samhällsservicereformen, den digitala agendan och den övergripande framtidsutvecklingen
M 2/2012-2013 Kulturpolitiskt program för landskapet Åland från år 2013
M 1/2012-2013 Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet - verksamheten 2012 och övergripande prioriteringar
M 3/2011-2012 Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet - verksamheten 2011 och prioriteringar 2012
M 2/2011-2012 Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder
M 1/2011-2012 Regeringsprogram för samarbete, resultat och framtidstro
M 5/2010-2011 Ålands turismstrategi 2012-2022
M 4/2010-2011 Mediepolitiskt program
M 3/2010-2011 Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem 'Kortrutt 2011'
M 2/2010-2011 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010
M 1/2010-2011 Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland
M 1/2009-2010 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
M 2/2009-2010 Skatt (skattemeddelande)
M 4/2008-2009 Landskapsregeringens samlade Östersjöpolitik
M 3/2008-2009 Utvecklingsplan för utbildningsorganisationen på gymnasialstadiet på Åland
M 2/2008-2009 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2009 och verksamhet år 2008
M 1/2008-2009 Resurs- och behovsplan för landskapet Åland
M 6/2007-2008 Landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007
M 5/2007-2008 Den åländska jordbrukspolitiken
M 4/2007-2008 Lissabonfördraget
M 3/2007-2008 Landskapsregeringens EU-program 2008-2011
M 2/2007-2008 Landskapsregeringens strategi för energiarbetet på Åland 2008-2025
M 1/2007-2008 Landskapsregeringens mål jämte Ramprogram för jämställdhetsarbetet på Åland 2008-2011
M 7/2006-2007 Landskapets åtgärder med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2006
M 6/2006-2007 Klimatstrategi för Åland
M 5/2006-2007 Landskapets arbete med externa frågor
M 4/2006-2007 Ålands hälso- och sjukvård i dag och i framtiden
M 3/2006-2007 Språkpolitiskt program
M 2/2006-2007 Alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland år 2007-2011
M 1/2006-2007 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006
M 5/2005-2006 Växtkraft - kulturpolitiskt program 2007-2011
M 4/2005-2006 Europeiska unionens konstitutionella fördrag
M 3/2005-2006 Budgetram för 2007 och plan för åren 2008-2009. (M 3/2005-2006)
M 2/2005-2006 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2006 och verksamhet år 2005
M 1/2005-2006 Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken
M 3/2004-2005 Miljöhandlingsprogram för Åland 2005-2008
M 2/2004-2005 Budgetram för år 2006 och plan för åren 2007 och 2008
M 1/2004-2005 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2005 och verksamhet år 2004
M 5/2003-2004 Ålands turismstrategi 2003-2010
M 4/2003-2004 Budgetram för år 2005 och plan för åren 2006-2007
M 3/2003-2004 Regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
M 2/2003-2004 Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2004 och verksamhet år 2003
M 1/2003-2004 Europeiska unionens utvidgning och Åland
M 4/2002-2003 Trafikplan för landskapet Åland 2003-2010
M 3/2002-2003 Komplettering till etermediepolitiskt program för landskapet Åland
M 2/2002-2003 Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland
M 1/2002-2003 Alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland år 2002-2005
M 2/2001-2002 Politiskt program för informations och kommunikationsteknik (IKT) i landskapet Åland
M 1/2001-2002 Europeiska unionens framtida utveckling
M 3/2000-2001 Nicefördraget
M 2/2000-2001 Etermediepolitiskt program för landskapet Åland
M 1/2000-2001 Regionalpolitiken på Åland
M 3/1999-2000 Målsättningar med anledning av EU:s näringspolitiska reformer
M 2/1999-2000 Landskapet Ålands positioner inför Europeiska Unionens regeringskonferens
M 1/1999-2000 Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003