ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 324 ärenden

Ärende-nr. Titel
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen
SF 12/2021-2022 Skärgårdstrafik i stagnation
SF 11/2021-2022 Ändring av kommunallagen
SF 10/2021-2022 Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?
SF 9/2021-2022 Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen
SF 8/2021-2022 Prioritera barns hälsa
SF 7/2021-2022 På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa
SF 6/2021-2022 Planerna för utbildningssektorn
SF 5/2021-2022 Storskalig solcellsanläggning på Stornäset
SF 4/2021-2022 Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden
SF 3/2021-2022 Utbildning av drönarpiloter
SF 2/2021-2022 Stärk finansavdelningens resurser
SF 1/2021-2022 Branscher i behov av stöd
SF 8/2020-2021 Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken
SF 7/2020-2021 Slopad vuxenutbildning till närvårdare
SF 6/2020-2021 Klimatkompensation för landskapets resor
SF 5/2020-2021 Pandemins effekter på jämställdhetsområdet
SF 4/2020-2021 När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?
SF 3/2020-2021 Rättssäkerhet och transparens i besluten
SF 2/2020-2021 Ändamålsenlig och rättvis validering
SF 1/2020-2021 Jämställdhet i bakvattnet
SF 9/2019-2020 Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?
SF 8/2019-2020 Paf:s framtid
SF 7/2019-2020 Seriös budgetering för ÅMHM
SF 6/2019-2020 Försämringar i skärgårdstrafiken
SF 5/2019-2020 Åland behöver en moderniserad näringsrätt
SF 4/2019-2020 Välövervägt budgetdirektiv?
SF 3/2019-2020 Alkoholservering av minderåriga
SF 2/2019-2020 Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag
SF 1/2019-2020 Rekrytering av förvaltningschef
SF 4/2018-2019 Ett anständigt djurskydd
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
SF 9/2017-2018 Åtgärder för en hållbar lösning för mottagning av animalsika restprodukter
SF 8/2017-2018 Stabiliseringsåtgärder för att minska skadorna förorsakade av sommarens extrema torka
SF 7/2017-2018 Flygtrafik till och från Stockholm och Åbo
SF 6/2017-2018 Vårdös ställning som skärgårdskommun
SF 5/2017-2018 Hantering av vargen
SF 4/2017-2018 Säkerställande av fortsatt vårjakt
SF 3/2017-2018 Medis fortsatta verksamhet
SF 2/2017-2018 Medborgarinstitutet
SF 1/2017-2018 Spelsituationen
SF 17/2016-2017 Säkerheten kring och på Åland
SF 16/2016-2017 Språket vid Ålands lyceum
SF 15/2016-2017 Narkotikasituationen bland ålänningar
SF 14/2016-2017 Bristande intresse för högskolepraktik
SF 13/2016-2017 Beskattning av pensioner från utlandet
SF 12/2016-2017 Effekten av det nya hemvårdsstödet
SF 11/2016-2017 Marknadsföringen av Åland
SF 10/2016-2017 Vårfågeljakt
SF 9/2016-2017 Svensk examensbehörighet
SF 8/2016-2017 Farled Harparnäs-Karlby
SF 7/2016-2017 Olika linjer i kommunfrågan
SF 6/2016-2017 Turlista på töftöfärjan
SF 5/2016-2017 Rättsosäkerheten vid offentlig upphandling
SF 4/2016-2017 Den åländska drogsituationen
SF 3/2016-2017 Förlusten av fem vindkraftverk 2017
SF 2/2016-2017 Sämre service för nya ålänningar
SF 1/2016-2017 Bristande säkerhet på linfärjor
SF 7/2015-2016 Sjukförsäkring för åländska studerande
SF 6/2015-2016 Drogsituationen på Åland
SF 5/2015-2016 Försämring av den kommunala närservicen
SF 4/2015-2016 Ålands gymnasium och ledarskapet
SF 3/2015-2016 Den finska hälso- och sjukvårdsreformen
SF 2/2015-2016 Kollektivtrafiken på Åland
SF 1/2015-2016 Skriftliga fråga om att motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren
SF 5/2014-2015 Muslimsk begravningsplats
SF 4/2014-2015 Barnombudsmannen på internet
SF 3/2014-2015 Servicesedlar i socialvården
SF 2/2014-2015 Väg- och broprojekt
SF 1/2014-2015 Vårfågeljakt
SF 6/2013-2014 Avgifter i skärgårdstrafiken
SF 5/2013-2014 Tillsättande av skärgårdsnämnd
SF 4/2013-2014 Avräkningsgrunden
SF 3/2013-2014 Ojämlik lönesättning
SF 2/2013-2014 Samarbete mellan FBK och alarmcentralen
SF 1/2013-2014 Avgiftshöjning för tunga transporter
SF 11/2012-2013 Tillsyn över PAF:s verksamhet
SF 10/2012-2013 Avräkningsgrunden
SF 9/2012-2013 Vårfågeljakt
SF 8/2012-2013 Tryggande av fårnäringen
SF 7/2012-2013 Förstärkning av rättssäkerheten i förvaltningen
SF 6/2012-2013 Golfbanan i Eckerö
SF 5/2012-2013 Jordförvärvstillstånd
SF 4/2012-2013 Trafikutbyggnad
SF 3/2012-2013 Åtgärder för bättre siktförhållanden
SF 2/2012-2013 Avslag på räntestöd
SF 1/2012-2013 Skyddjakt
SF 14/2011-2012 Vattengenomströmningen vid förnyandet av rörbroar
SF 13/2011-2012 Garanterad neurologisk vård
SF 12/2011-2012 Verksamhet vid Naturbruksskolan
SF 11/2011-2012 Tillväxt
SF 10/2011-2012 Upphandling av bränsle
SF 9/2011-2012 Rämjande av turismen vid Jan-Karlsgården
SF 8/2011-2012 Kommersialisering av vrakölen