ÄRENDEN

Avgränsa sökning

101 - 200 av totalt 307 ärenden

Ärende-nr. Titel
EF 25/2010-2011 Stöden till bildningsförbunden
EF 24/2010-2011 Varroafritt Åland
EF 23/2010-2011 Matbanken
EF 22/2010-2011 Målsättning för fiskodlingen
EF 21/2010-2011 Information om kommunalvalet
EF 20/2010-2011 Vicetalman Gun-Mari Lindholms enkla fråga om övningslokaler
EF 19/2010-2011 Studentexamen
EF 18/2010-2011 Föglötunneln
EF 17/2010-2011 Elevdemokrati
EF 16/2010-2011 Defibrillator
EF 15/2010-2011 Näringspolitisk utveckling
EF 14/2010-2011 Skärgårdsnämndens sekreterare
EF 13/2010-2011 Stornäset
EF 12/2010-2011 Ekologisk odling och hållbar utveckling
EF 11/2010-2011 Sammansättning av arbetsgrupp
EF 9/2010-2011 Vårfågeljakten
EF 10/2010-2011 Registrering av fordon
EF 8/2010-2011 Försämrade provtagningar vid Godby hälsocentral
EF 7/2010-2011 Fornminnesvården
EF 6/2010-2011 Bibehållande av momsfrihet
EF 5/2010-2011 Isberedskap
EF 4/2010-2011 Finlandskabeln
EF 3/2010-2011 Europeiska konstruktionsstandarder
EF 2/2010-2011 Landskapets utbildningspolicy
EF 1/2010-2011 Förändring av taxisystemet till en enda stationsplats för taxi på fasta Åland
EF 16/2009-2010 Infertilitetsbehandling inom ÅHS
EF 15/2009-2010 Åtgärder för att öka skogsavverkningen
EF 14/2009-2010 Jäv i fråga om golfbana
EF 13/2009-2010 Utbildningsplatser
EF 12/2009-2010 Tillgång till svensk TV via Play-funktionerna
EF 11/2009-2010 Det svenska språket
EF 9/2009-2010 Kompensation för drivgarnsförbud
EF 10/2009-2010 Tillämpningsanvisningar för ordningslagen
EF 8/2009-2010 Hemligstämplande av Skarvenrapporten
EF 7/2009-2010 Tandvård
EF 6/2009-2010 Skapande av en gemensam räddningsmyndighet
EF 5/2009-2010 Leaderprojekt
EF 4/2009-2010 Ålands flagga i Bryssel
EF 3/2009-2010 Postens marknadsföring
EF 2/2009-2010 Hembygdsrätten
EF 1/2009-2010 Deltagande i religionsundervisning
EF 25/2008-2009 Hembygdsrätt till adoptivbarn
EF 24/2008-2009 Skyldigheten att inrätta skyddsrum
EF 23/2008-2009 Rätt till personlig assistent
EF 22/2008-2009 Tunnelutredning
EF 21/2008-2009 Ersättande skola för barnen på Lappo
EF 20/2008-2009 Tryggande av ålänningars möjligheter till högskolestudier i Sverige. (EF 20/2008-2009)
EF 19/2008-2009 Inflytande i finansfrågor
EF 18/2008-2009 Stimulansåtgärder för byggsektorn på Åland
EF 17/2008-2009 Eckeröhallens framtid
EF 16/2008-2009 Utfasning av aland.fi-domänen
EF 15/2008-2009 Utredande av ny fraklinje från Åland
EF 14/2008-2009 Indragning av övergångsställen
EF 13/2008-2009 Principer för lönesättning
EF 12/2008-2009 Kulturpolitik
EF 11/2008-2009 Höga matpriser
EF 10/2008-2009 Borrande av energibrunnar för bergvärme
EF 9/2008-2009 Märkesåret 1809
EF 8/2008-2009 Tryggande av tillgången på skolskjutsar
EF 7/2008-2009 Skärgårdsutveckling
EF 6/2008-2009 Tryggande av Ålands särställning vid översyn av Finlands grundlag
EF 5/2008-2009 Signalkvaliteten i digital-TV sändarna
EF 4/2008-2009 Upphandling av vägunderhållstjänster
EF 3/2008-2009 Finansiering av flygresor till Åbo för patienter inom ÅHS
EF 2/2008-2009 Fornföreningen Fibula r.f.:s allmännyttiga och idéella verksamhet
EF 1/2008-2009 Fastighetsmäklarprov
EF 12/2007-2008 Läkartjänster på norra Åland
EF 11/2007-2008 Resurs- och behovsplan
EF 10/2007-2008 Fisketurism
EF 9/2007-2008 Barnomsorgsavgiften
EF 8/2007-2008 Studieförberedande utbildning för yrkesstuderande
EF 7/2007-2008 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuséum
EF 6/2007-2008 Högklassig golfbana
EF 5/2007-2008 Postkontoret i Eckerö Post- och tullhus
EF 4/2007-2008 Åtgärdsförslag för pensionärer
EF 3/2007-2008 Avfallsavgifters laglighet
EF 2/2007-2008 Språkkunskapskraven i de åländska församlingarna
EF 1/2007-2008 Fuktskador på Gullåsen
EF 21/2006-2007 Ålands hälso- och sjukvård - livsstilsmottagning
EF 20/2006-2007 Återbetalning av barnomsorgsavgifter
EF 19/2006-2007 Landskapsförordning om fritidsbåtars säkerhets- och miljökrav
EF 18/2006-2007 Investeringsstöd för projekt i socialvårdsplanen
EF 17/2006-2007 Stöd för privata muséer
EF 16/2006-2007 Bidrag för TV-sändningar
EF 15/2006-2007 Ab Sjöfart
EF 14/2006-2007 Förbud mot frontskydd
EF 13/2006-2007 Framkomlighet i trafikmiljön
EF 12/2006-2007 Krav på nya avloppslösningar i glesbygden
EF 11/2006-2007 Föreningen Företagsam skärgård
EF 10/2006-2007 Upphandling av transporter
EF 9/2006-2007 Finansiering av cancersjuksköterska
EF 8/2006-2007 Kommitté för lagtingets ombyggnad
EF 7/2006-2007 Omprövning av beslutet angående permanent avveckling av fiskeriverksamheten
EF 6/2006-2007 Nyheter från Sverige på åland
EF 5/2006-2007 Avställning och påställning av fordon
EF 4/2006-2007 Ersättning för sälskador
EF 3/2006-2007 Svenska byggbestämmelser
EF 2/2006-2007 Miljökrav för fartyg
EF 1/2006-2007 Jämställda löner
EF 20/2005-2006 Rekryteringen av läkare till den åländska sjukvården