ÄRENDEN

Avgränsa sökning

201 - 300 av totalt 308 ärenden

Ärende-nr. Titel
EF 20/2005-2006 Rekryteringen av läkare till den åländska sjukvården
EF 19/2005-2006 Internetbaserat bokningssystem för skärgårdstrafiken
EF 18/2005-2006 Kurser i svenska för inflyttade
EF 17/2005-2006 Tullbron i Degerby
EF 16/2005-2006 Rekrytering av fackföreningsmedlemmar
EF 15/2005-2006 Policy för att gynna förnyelsebara energikällor
EF 14/2005-2006 Tillstånd till jakt på sjöfågel våren 2006
EF 13/2005-2006 Upphandling av externa lagberedningsresurser
EF 12/2005-2006 Ruinbana för träning med räddnings- och polishundar
EF 11/2005-2006 Avslag av jordförvärvsansökan
EF 10/2005-2006 Referensgrupp för demokratiutredning
EF 9/2005-2006 Trafikskyltning i Sviby-Möckelbykorsningen
EF 8/2005-2006 Näringsstöd till tjänsteföretag
EF 7/2005-2006 Övertidsersättningen för vårdpersonal inom ÅHS
EF 6/2005-2006 Åtgärder innan en pandemi drabbar Åland
EF 5/2005-2006 Ms Viggen som ersättande fartyg
EF 4/2005-2006 Regionalpolitiska aspekter vid upphandling
EF 3/2005-2006 Flyttbidrag till Ålands fredsinstitut r.s
EF 2/2005-2006 Ålands rätt att föra talan i EU-domstolen
EF 1/2005-2006 Åland och Europarådet
EF 13/2004-2005 Planerad sjukvård inom ÅHS för åländska studerande utomlands
EF 12/2004-2005 Läromedel
EF 11/2004-2005 Lokal upphandling
EF 10/2004-2005 Åtgärder för att bevara skonaren Linden i åländsk ägo
EF 9/2004-2005 Stöd till golfbanor
EF 8/2004-2005 Begränsande av ägande- och nyttjanderätten till privat ägda vatten
EF 7/2004-2005 Samarbete mellan Ålands Penningautomatförening och Unibet
EF 6/2004-2005 Utvärdering av Högskolan på Åland
EF 5/2004-2005 Försäljning av Ålands husmodersskola
EF 4/2004-2005 Lokal upphandling
EF 3/2004-2005 Lärarlöner
EF 2/2004-2005 Byggande av regleringsdamm och småbåtssluss för båttrafik i Vargsundsådran
EF 1/2004-2005 Potatisodlingen på Åland
EF 8/2003-2004 Grunderna för uträkning av utkomststödet
EF 7/2003-2004 Utarrendering av kronoallmänningar
EF 6/2003-2004 Travbanan i Hindersböle
EF 5/2003-2004 Representation i styrelser och andra organ
EF 4/2003-2004 Utnämningen av rektor för Högskolan på Åland
EF 3/2003-2004 Kurser i de svenska allmänna material- och arbetsbeskrivningarna för byggnadsarbeten (AMA)
EF 2/2003-2004 Privatisering av färjförbindelser
EF 1/2003-2004 VAT-nummer för åländska företag
EF 22/2002-2003 Utbyggnad av polishuset
EF 21/2002-2003 Nedläggning av linjer i skärgårdstrafiken
EF 20/2002-2003 Hälsonämnden vid Ålands hälso-och sjukvård
EF 19/2002-2003 Distriktsförlikningsmannens opartiskhet
EF 18/2002-2003 Ersättning för sälskador
EF 17/2002-2003 Pension från Sverige
EF 16/2002-2003 Polisuniformer och -bilar
EF 15/2002-2003 Bristande rättssäkerhet vid beviljande av ersättning för skördeskador
EF 14/2002-2003 Förenkling av byråkratin
EF 13/2002-2003 Slopande av investeringsstöd för värmepump
EF 12/2002-2003 Övertagande av beskattningsbehörighet
EF 11/2002-2003 Nyttjande av köksutrymmen
EF 10/2002-2003 AX-kod för bruk i Internet- och vägtrafiken
EF 9/2002-2003 Ny lag om specialomsorger
EF 8/2002-2003 Beslut i strid med jämställdhetslagen
EF 7/2002-2003 Vårdlöner
EF 6/2002-2003 Pensionsproblem för återflyttade ålänningar
EF 5/2002-2003 Byggnadshandlingar i finsk språkdräkt
EF 4/2002-2003 Fördelningen av mål 2-programmets medel
EF 3/2002-2003 Konkurrens med privata företag om vägentreprenader
EF 2/2002-2003 Narkotikaproblemet
EF 1/2002-2003 Djurskyddet på Åland
EF 19/2001-2002 Fiskodlingskonferens
EF 18/2001-2002 Regelverk för mottagande av gåvor och förmåner
EF 17/2001-2002 Kranförarutbildning
EF 16/2001-2002 Utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland
EF 15/2001-2002 Olagligt polisregister
EF 14/2001-2002 Besökssiffrorna i Eckeröhallen
EF 13/2001-2002 Landskapsstyrelsens agerande angående den svenska elnätstariffen
EF 12/2001-2002 Yrkesträningen vid Ålands yrkesskola
EF 11/2001-2002 Behandlingstiderna vid Ålands förvaltningsdomstol
EF 9/2001-2002 Direktiv för användning av landskoden AX
EF 8/2001-2002 Socialavgiftslättnader för skärgårdskommuner
EF 10/2001-2002 Löften om ersättningar till vårdanställda
EF 7/2001-2002 Idrottsinriktning på gymnasialstadiet
EF 6/2001-2002 Utsändning av TV-kanalen SVT Extra
EF 5/2001-2002 Omhändertagandet av problemavfall
EF 4/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
EF 3/2001-2002 Kompensation för försenade studiestöd
EF 2/2001-2002 Miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn
EF 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens förfarande vid en anbudsförfrågan
EF 17/2000-2001 Förslag till ny plan- och bygglag
EF 16/2000-2001 Motiven för tillsättande av nya styrelsemedlemmar i Ålands penningautomatförening
EF 15/2000-2001 Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
EF 14/2000-2001 Landskapsstyrelsens ändrade jordförvärvsprinciper
EF 13/2000-2001 Förtydligande av landskapsstyrelsens jordförvärvsprinciper
EF 12/2000-2001 Landskapets stöd till en badanläggning i Mariehamn
EF 11/2000-2001 Utrymmen för yrkesträningsundervisningen
EF 10/2000-2001 Landskapsstyrelsens lagberedningsprogram
EF 9/2000-2001 Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram
EF 8/2000-2001 Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg
EF 7/2000-2001 Användningen av Eckerö post- och tullhus
EF 6/2000-2001 Grunderna för ett beslut om fraktstöd
EF 5/2000-2001 Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen
EF 4/2000-2001 Lagstiftningen gällande bullerbekämpning
EF 3/2000-2001 Konflikten mellan PAF och Veikkaus
EF 2/2000-2001 Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder
EF 1/2000-2001 Åtgärder för billigare kollektivtrafik
EF 9/1999-2000 Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista