ÄRENDEN

Avgränsa sökning

301 - 328 av totalt 328 ärenden

Ärende-nr. Titel
EF 2/2001-2002 Miljökonsekvensbedömningen för vindkraftprojektet på Nyhamn
EF 1/2001-2002 Landskapsstyrelsens förfarande vid en anbudsförfrågan
EF 17/2000-2001 Förslag till ny plan- och bygglag
EF 16/2000-2001 Motiven för tillsättande av nya styrelsemedlemmar i Ålands penningautomatförening
EF 15/2000-2001 Tillämpningen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
EF 14/2000-2001 Landskapsstyrelsens ändrade jordförvärvsprinciper
EF 13/2000-2001 Förtydligande av landskapsstyrelsens jordförvärvsprinciper
EF 12/2000-2001 Landskapets stöd till en badanläggning i Mariehamn
EF 11/2000-2001 Utrymmen för yrkesträningsundervisningen
EF 10/2000-2001 Landskapsstyrelsens lagberedningsprogram
EF 9/2000-2001 Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram
EF 8/2000-2001 Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg
EF 7/2000-2001 Användningen av Eckerö post- och tullhus
EF 6/2000-2001 Grunderna för ett beslut om fraktstöd
EF 5/2000-2001 Bidrag till en jaktvårdsförening för inköp av vapen
EF 4/2000-2001 Lagstiftningen gällande bullerbekämpning
EF 3/2000-2001 Konflikten mellan PAF och Veikkaus
EF 2/2000-2001 Uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder
EF 1/2000-2001 Åtgärder för billigare kollektivtrafik
EF 9/1999-2000 Ålands möjligheter att registrera kulturarv på UNESCOS:s värdsarvslista
EF 8/1999-2000 Övertagande av statsbeskattningen
EF 7/1999-2000 Trafiken Mariehamn-Kapellskär
EF 6/1999-2000 Tryggande av dansskolans verksamhetsförutsättningar
EF 5/1999-2000 Lagstiftning om offentlig upphandling
EF 4/1999-2000 Konkurrensutsättning vid upphandling
EF 3/1999-2000 Sammansättningen av Ålands högskoledelegation
EF 2/1999-2000 Återvinning av förpackningar och förpackningsavfall
EF 1/1999-2000 Tryggande av oljeförsörjningen