ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 79 av totalt 79 ärenden

Ärende-nr. Titel
S 3/2020-2021 Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken
S 2/2020-2021 Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter
S 1/2020-2021 Förtroendet för efterlevnaden av regeringens Covid-rekommendationer
S 2/2019-2020 Förtroendet för självstyrelsens grunder
S 1/2019-2020 Självstyrelsens grundfundament och förtroende
S 3/2018-2019 Upphandlingen av elhybridfärja
S 2/2018-2019 Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården
S 2/2017-2018 Tillgång på rent sötvatten
S 1/2017-2018 Arvodena för Paf-styrelsen 2018
S 2/2016-2017 Värdering av det åländska gymnasiebetyget
S 1/2016-2017 Självstyrelsens överlevnad
S 1/2015-2016 Hälso- och sjukvård
S 1/2014-2015 Socialvård
S 3/2013-2014 Närings- och arbetsmarknadspolitik
S 2/2013-2014 Kommunalförbund för samordnad social service
S 1/2013-2014 Justering av basbeslopp
S 3/2012-2013 Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering
S 2/2012-2013 Självstyrelsens kärnområden
S 1/2012-2013 Samhällsservicestrukturreformen
S 2/2011-2012 Kortrutt i skärgården
S 1/2011-2012 Inbesparingar i driften av m/s Skarven
S 1/2010-2011 Fornminnesförvaltning
S 7/2009-2010 Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål om äldres vård och omsorg
S 6/2009-2010 Turismutveckling och turismstrategi
S 5/2009-2010 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt
S 4/2009-2010 Hållbar regionalpolitik
S 3/2009-2010 Budgetens förverkligande
S 2/2009-2010 Undantag från kravet på skyddsrum
S 1/2009-2010 Näringspolitik
S 2/2008-2009 Förbudet mot borrande av djupa borrhål
S 1/2008-2009 Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om byggnaders energiprestanda
S 3/2007-2008 Ikraftträdande av plan- och bygglag samt miljöskyddslag
S 2/2007-2008 Registrering av fornminnen
S 1/2007-2008 Språkpolitik
S 4/2006-2007 Klimatförändringen
S 3/2006-2007 Svensk examensbehörighet
S 2/2006-2007 Landskapsregeringens drogpolitik
S 1/2006-2007 Principer för lönesättning inom landskapsförvaltningen
S 4/2005-2006 Näringspolitiken
S 3/2005-2006 Regionpolitik
S 2/2005-2006 Åtgärder för fortsatt jakt på sjöfågel under våren
S 1/2005-2006 Upphandling av ambulanshelikoptertjänster
S 6/2004-2005 Näringsstöd
S 5/2004-2005 Fiskeripolitik
S 4/2004-2005 Miljölagstiftning och miljötillstånd
S 3/2004-2005 Verksamhetsförutsättningarna för det åländska jordbruket
S 2/2004-2005 Konkurrensutsättning av samhällsservice
S 1/2004-2005 Kultur- och kongresshusprojektet
S 5/2003-2004 De sociala förmånerna i landskapet
S 4/2003-2004 Landskapsstyrelsens åtgärder för att pressa ned Ålands höga fraktkostnader
S 3/2003-2004 Lantrådets uttalanden angående regelverket för näringsrätt
S 2/2003-2004 Landskapsstyrelsens åtgärder inom havsfisket
S 1/2003-2004 Vtm Barbro Sundbacks m.fl. spörsmål angående om- och tillbyggnad av Ålands lyceum
S 6/2002-2003 Landskapsstyrelsens fördelningspolitiska bedömningar inför år 2004
S 5/2002-2003 Energipolitiken
S 4/2002-2003 Landskapsstyrelsens utbildnings- och skolpolitik
S 3/2002-2003 Landskapsstyrelsens kulturpolitik
S 2/2002-2003 Yrkesträningsundervisningen
S 1/2002-2003 Sjöfarten
S 12/2001-2002 Älgjaktsförordningen
S 11/2001-2002 Landskapsstyrelsens åtgärder inom miljöpolitiken
S 10/2001-2002 Språkpolitik
S 9/2001-2002 Förmåner i statsbeskattningen
S 8/2001-2002 Utfästelser om förhöjda ersättningsnivåer till vårdanställda
S 7/2001-2002 Avskaffande av den svenska elnättariffen
S 6/2001-2002 Arrende av Jan-Karlsgårdens värdshus
S 5/2001-2002 Beviljande av åländsk hembygdsrätt för återflyttare
S 4/2001-2002 Lagberedningsplaneringen
S 3/2001-2002 Skattegränsen
S 2/2001-2002 Landskapsstyrelsens åtgärder för att förhindra att lotsningsverksamhet flyttas från Åland
S 1/2001-2002 Öppenheten i landskapsstyrelsens ärandehandläggning
S 5/2000-2001 Tidsplanen för ett kongress- och kulturhus i Mariehamn
S 4/2000-2001 Spörsmål angående skötseln av vägbyggnadsarbeten
S 3/2000-2001 Landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel
S 2/2000-2001 Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina
S 1/2000-2001 Korrigering av ett beslut om tillstånd att jaga älg
S 2/1999-2000 Yrkesträningsverksamhet
S 1/1999-2000 Privatiseringen av skärgårdstrafiken