ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 23 av totalt 23 ärenden

Ärende-nr. Titel
NRB 1/2021-2022 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021
NRB 1/2020-2021 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020
NRB 1/2019-2020 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2019
NRB 1/2018-2019 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2018
NRB 1/2017-2018 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2017
NRB 1/2016-2017 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2016
NRB 1/2015-2016 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2015
NRB 1/2014-2015 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2014
NRB 1/2013-2014 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2013
NRB 1/2012-2013 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2012
NRB 1/2011-2012 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2011
NRB 1/2010-2011 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2010
NRB 1/2009-2010 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2009
NRB 1/2008-2009 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2008
NRB 1/2007-2008 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2007
NRB 1/2006-2007 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2006
NRB 1/2005-2006 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2005
NRB 1/2004-2005 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2004
NRB 1/2003-2004 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2003
NRB 1/2002-2003 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.3.2001 - 31.12.2002
NRB 1/2000-2001 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 8.3.2000 - 28.2.2001
NRB 2/1999-2000 Berättelse avgiven av Ålands delegation i Nordiska rådet för tiden 10.2.1999-8.3.2000
NRB 1/1999-2000 Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 28.2.1998 - 9.2.1999