Dokument

1 - 100 av totalt 7 875 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 2/2022-2023 Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 2/2022-2023 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämnden SJPN 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 32/2022-2023 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapslag om Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 31/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 29/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 30/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ett finanspolitiskt ramverk 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 4/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens kompletterande svar 7/2022-2023 Landskapsregeringens kompletterande svar 7/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 29/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 41/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 41/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 40/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 40/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 39/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 38/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 38/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Äldrepolitiskt program 2023-2023 Äldrepolitiskt program 2023-2023 2022-2023
Meddelande 6/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 28/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 27/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 26/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 37/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 37/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 36/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 36/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 7/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 6/2022-2023 2022-2023
Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Meddelande 5/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2022 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2022-2023 2022-2023
CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION 2022-2023
Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart 2022-2023
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart 2022-2023
Republikens presidents framställning 7/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 4/2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport Ltl Simon Holmströms reservation gällande krav på fastighetsnära avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Avgiftstaxan för avfallstransport 2022-2023
Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi Ltl Simon Holmströms m.fl. reservation gällande Strategi för cirkulär ekonomi 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser Ltl Simon Holmströms reservation gällande ÅMHM:s resurser 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet Ltl Stellan Egelands reservation gällande könsneutral lagstiftning kring graviditet 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 65/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 64/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 63/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 62/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 61/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 60/2023 2021-2022
Nordiska rådets berättelse 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 25/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 35/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 35/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 24/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 23/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 34/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 34/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 33/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 33/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 32/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 32/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/0222-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 59/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 58/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 57/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 56/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 55/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 54/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 53/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 52/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 49/2023 2022-2023
Skriftlig fråga 22/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 50/2023 2022-2023
TMK0320222023-parallelltexter TMK0320222023-parallelltexter 2022-2023