Antal mottagare av hemvårdsstöd

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Bilaga
 Blad1   Blad2   Blad3