Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030

Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga