Bilaga 6 Granskning av Ålands polismyndighet – Landskapsrevisionen 22.11.2018