Bilaga 8 Granskning av Ålands fiskodling, Guttorp – Landskapsrevisionen 21.2.2019