Budgetförslag 2/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2015

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2015.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag för bostadsbidrag till följd av landskapsregeringens lagförslag om ny blankettlag om bostadsbidrag. Därtill föreslås vissa inbesparingar i anslag för att delfinansiera merkostnaden.

 

Förslaget till tilläggsbudget föranleder ökade nettokostnader om 34.000 euro. Landskapsregeringens avsikt är att i nästa förslag till tilläggsbudget återkomma med motsvarande inbesparingsförslag.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2015.

 

 

Mariehamn den 9 december 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 


 

 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

Under momentet föreslås med hänvisning till landskapsregeringens lagförslag om ny blankettlag om bostadsbidrag (LF nr 6/2014-2015) ett tilläggsanslag om 70.000 euro.

 

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

 

 

Anslaget för landskapsandel för socialvårdens driftskostnader föreslås minskat med 36.000 euro till följd av att kostnaderna för missbrukarvård och barnskydd enligt den preliminära statistiken blir lägre än vad som tidigare antagits.