Budgetmotion 1/2015-2016

Tillhör ärendet: Kulturarvs- och museiverksamhet
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

 

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturarvs- och museiverksamhet

 

I budgetförslag under moment 54000 Kulturarvs- och museiverksamhet  upptas ett förslag om skötselanslag 608000. Med tanke på landskapets ekonomiska läge föreligger ingen grund för att utöka anslaget på det i budgetförslaget angivna grunderna.

Landskapet bör föra en ytterst återhållsam budgetering varför en minskning av budgetanslaget bör ske.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 54000 Kulturarvs- och museiverksamheten minskas med 200.000 euro.

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund