Budgetmotion 1/2019-2020

Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

”Stipendium” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet.

 

I vårt partiprogram skriver Åländsk Demokrati: ”Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 €/månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension eller på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

 

Vi föreslår nu att den summa, som enligt budgetförslagetregeringen skall  satsas på avdrag för löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen, dvs 1.800.000 €,  istället skall ges som ett ”stipendium” till de grupper, som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

 

Stipendiet skall fås utan ansökan och skall vara skattefritt skall inte inverka på sociala understöd.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 41000 Övriga sociala utgifter (s 67)

Ändring av anslag: Ökas med 1.800.000 €

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ökas med 1.800.000 € att användas som ”stipendium” till personer, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

 

Stephan Toivonen