Budgetmotion 100/2020-2021

Ekonomiskt råd

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  100/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ekonomiskt råd

 

Ålands ekonomi har satts i gungning. Konsekvenserna blir stora och genomgripande. Återhämtningen förutspås bli långsam. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt. Landskapsregerigen estimerar att vid utgången av denna mandatperiod kommer landskapets lånestock att uppgå till 120 miljoner euro. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom politik, privat och offentlig sektor. Redan före pandemin var Ålands bnp-utveckling svag. Ett ekonomiskt råd med bred kompetens bör snarast tillsättas. Rådet bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Rådet kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, Åsub, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Vägen till en stabil offentlig ekonomi kräver krafttag

Sida:11

Följande text läggs till: Landskapsregeringen kommer att tillsätta ett Ekonomiskt råd med samlad och bred kompetens för att kunna bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen och uppnå hållbara offentliga finanser.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 7 maj 2021

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund                                        Ingrid Zetterman