Budgetmotion 101/2020-2021

Kommunernas framtid

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 101/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kommunernas framtid

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillfälligt likviditetsstöd till kommuner med akuta ekonomiska problem samt för att ytterligare stärka kommunernas ekonomi föreslås tillfälligt en överföring om sammanlagt 2 miljoner euro. Landskapsregeringens kommunpolitik är allt annat än hållbar. Landskapsregeringen har det övergipande ansvaret. Allt fler kommuner har svårigheter att upprätthålla sina lagstadgagde uppgifter och därmed riskerar enskilda ålänningar komma i kläm. Landskapsregringen måste ta ansvar och presenterar hållbara lösningar för kommunerna och dess invånare.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna, Åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi.

Sida: 12

Följande text läggs till under texten  ”Landskapsregeringens förslag är”:

- Landskapsregeringen avlämnar lagstiftning beträffande definition och hantering av kriskommuner under inkommande höst.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 7 maj 2021

 

 

 

Katrin Sjögren

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman