Budgetmotion 10/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stefan Toivonen

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av intäkter från pensionsfonden

 

 

I förslaget till budget för landskapet Åland 2016 föreslås en intäkt om

18 500 000 euro som en överföring från Ålands pensionsfond. I sammanställningen framgår endast att samma summa överfördes även 2015.

Vad som inte framgår är att man tidigare år har överfört mellan 15,5 till 13,5 miljoner euro och att landskapets revisor har påpekat i revisionsberättelsen att Ålands pensionsfond inte får användas till att balansera budgeten.

Av denna anledning önskar jag att uttaget återgår till tidigare nivå.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att ”intäkterna” under anslaget under moment 38 000 Pensioner och pensionsrelaterade utgifter sänks till 13 500 000 euro.

    

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Stefan Toivonen