Budgetmotion 10/2019-2020

Näringslivets främjande

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   10/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2019-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringslivets främjande

 

Skärgården står inför stora utmaningar. Avfolkningen har varit påtaglig under 1900-talets senare hälft och har fortsatt i princip oförminskat under 2000-talet. En viktig orsak för ett aktivt liv i skärgården är drägliga utkomstmöjligheter. För att stävja avfolkningen måste kraftfulla strukturella insatser sättas in från samhällets sida  samtidigt som näringslivets ska ges reella verksamhetsförutsättningar vid sidan om aktiva stödfunktioner som uppmuntrar till företagande. Skärgårdsnämnden och Företagsam skärgård är viktiga institutioner för att skapa förståelse för skärgårdens specifika behov. Därför föreslås att Företagsam skärgårds verksamhet utvecklas i samarbete med näringsavdelningen genom en utökning av arbetsavtal för deltidsanställd verksamhetsledare utifrån kommunernas önskemål och behov.

 

 

FÖRSLAG   

 

Moment: 61000 Näringslivets främjande (R) (s. 162)

Ändring av anslag: Ökas med 40.000 €

Momentmotivering: Första stycket under rubriken Skärgårdsutvecklig ändras och får följande lydelse: ”Av anslaget föreslås 80.000 euro för bidrag till drift av Skärgårdsnämnden. Tonvikten läggs på utveckling av företag och arbetsplatser i skärgården i samarbete med bl.a. landsbygdsutvecklaren och Företagsam skärgård r.f.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2019

 

 

 

Rainer Juslin