Budgetmotion 10/2020-2021

Genomför kommunreformen enligt gällande lag

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   10 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Genomför kommunreformen enligt gällande lag

 

I den allmänna motiveringen till budgetförslaget skriver landskapsregeringen att man ska göra det möjligt för kommunerna att inleda förhandlingar om frivilliga samgåenden. Den möjligheten har funnits i decennier, med samma incitament som nu föreslås i en förändrad kommunstrukturlag. Inget har hänt. De frivilliga processer som eventuellt kan leda till samgående löser inte de strukturella problemen på kommunal nivå, och leder heller inte till tillräckligt starka kommunala enheter. Det gör däremot den kommunreformlag som är i kraft. Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat hur ekonomiskt bräckliga många av våra kommuner är, vilket visar sig inte minst i hur man försöker rädda sina egna budgetar genom att strypa pengarna till Kommunernas socialtjänst.

Vi föreslår att tidtabellen i kommunreformlagen justeras, och att reformen genomförs enligt gällande lag.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna

Sida: 17

Följande text ändras: Stycket som inleds "Landskapsregeringen avser lägga fram ett lagförslag..." stryks,

och ersätts med:

Tidtabellen i gällande kommunreformlag justeras så att reformen får en realistisk möjlighet att genomföras enligt liggande förslag. Målsättningen att Åland ska indelas i fyra kommuner, Mariehamn, Norra Åland, Södra Åland och Skärgården kvarstår.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell