Budgetmotion 102/2020-2021

Förlängd läroplikt

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  102/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förlängd läroplikt

 

I riket genomförs för närvarande en omfattande utbildningspolitisk reform. Reformen är en satsning på att höja kunskaps- och utbildningsnivån. Samhället bör se en utbildning på andra stadiet som den miniminivå av kunskap och utbildning som alla unga bör skaffa sig. Det behöver göras satsningar på alla utbildningsstadier för att minska marginalisering och men även för att stärka konkurrenskraften. Reformen innehåller insatser inom både elevvård, studiehandledning samt en ny modell för att minska antalet unga med lång frånvaro i grundskolan. Andra stadiet blir även avgiftsfritt vilket är ett viktigt steg för att öka jämlikheten inom utbildningen och för att förbättra många barnfamiljers ställning. Reformen har även sysselsättningspolitiska förtecken. På Åland saknas både en ungdomsgaranti och en ungdomslag. Nu riskerar dessutom åländska ungdomar få en ännu dyrare utbildning på andra  stadiet.

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

 

Moment: 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text läggs till:Landskapsregeringen prioriterar en utredning, i samarbete med Ålands gymnasium, vad införandet av förlängd läroplikt i Finland betyder både direkt och indirekt för utbildningen på Åland och åländska ungdomar. Vidare analyseras vilka lösningar som behövs på Åland för att ge de åländska ungdomarna minst lika goda förutsättningar.”

 

 

Mariehamn den 7 maj 2021

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund                                        Ingrid Zetterman