Budgetmotion 103/2020-2021

Helhetsgrepp om utvecklingen av skärgårdstrafiken

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  103/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2021-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Helhetsgrepp om utvecklingen av skärgårdstrafiken

 

Landskapsregeringens initiativ till förnyelse av skärgårdsflottan är efterfrågad och välkommet. Flottan är till vissa delar sliten och risken för allvarliga störningar i driften är uppenbar. Trafikupplägget är sårbart och ersättande fartyg under störningarna behöver vara tillgängliga på förhållandevis kort inställelsetid. Ett fartyg är dock bara en komponent i ett komplicerat logistiskt upplägg varför utrymme för en helhetssyn på utvecklingen av skärgårdstrafiken lyser med sin frånvaro även i denna tilläggsbudget. Därför efterlyser vi nu att landskapsregeringen i brådskande ordning redogör för sin vision för trafiken i både norra och södra skärgården genom ett meddelande som ska presenteras lagtinget direkt efter sommaruppehållet. Den s.k. tunnelkommissionen ska senast i början av juni inkomma med en mellanrapport över sitt uppdrag varför ett underlag för uppgörande av en strategi för den framtida skärgårdstrafiken mycket väl ska gå att formulera.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Tonnage

Sida:14

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser att direkt efter sommaruppehållet inkomma till lagtinget med ett meddelande i vilket landskapsregeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det framtida upplägget för trafiken i både norra och södra skärgården. Meddelandet tar avstamp i den mellanrapport som den parlamentariskt sammansatta kommittén avser att presentera för landskapsregeringen inom kort. Tunnelkommittén är en rådgivande instans till landskapsregeringen, som tillsatts med syfte att ta del av beredningen av en övergripande utredning om en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö kommun.”

 

 

 

Mariehamn den 5 maj 2021

 

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman