Budgetmotion 104/2020-2021

Förnyelse av skärgårdsflottan

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 104/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin m.fl.

2021-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förnyelse av skärgårdsflottan

 

En plan för hur den ålderstigna skärgårdsflottan ska successivt förnyas har efterlyst länge, inte minst från brukarna som är de som berörs direkt och mycket konkret av störningar i trafikförsörjningen i skärgården. I ljuset av det är fullmakten välkommen samtidigt som en övergripande plan av framtida trafikupplägg inte ännu presenterats av landskapsregeringen. Genom inköpet uppnås vissa förbättringar men samtidigt bör man jobba med andra lösningar för att uppnå sänkta driftskostnader och miljömål. En sådan lösning är att ersätta färjor med fast förbindelse där detta är möjligt. Till detta ska landskapsregeringen återkomma till lagtinget med en utförligare redovisning.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar

Ändring av anslag: Oförändrat

Momentmotivering:Föreslås att momentet under stycket Fullmakt får följande tillägg:

”Med uppgraderingen av skärgårdsflottan på Norra linjen och förflyttning av M/S Viggen till Södra linjen avser landskapsregeringen säkerställa trafikförsörjningen i skärgården på minst dagens nivå eller t.o.m. högre genom att inga inskränkningar görs i vare sig tidtabeller eller rutter inklusive invikningar till mellanhamnar. Landskapsregeringen avser senare presentera en plan på hur den sammantagna logistiken inom skärgårdstrafiken ska utvecklas under de närmaste åren för att uppnå ökad hållbarhet och kostnadseffektivitet i trafiken. I detta syfte är fortsatta undersökningar för framtagande av underlag för att bygga en fast förbindelse till Föglö avgörande varför landskapsregeringen i nästa tilläggsbudget avser inkomma med äskande av anslag för fortsatta undersökningar som ska verkställas utan dröjsmål . Dessa är nödvändiga för att kunna ta fram den efterfrågade planen för den framtida skärgårdstrafiken.”

 

Mariehamn den 5 maj 2021

 

 

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund