Budgetmotion 11/2014-2015

Tillhör ärendet: Skatteavdrag för elbilar
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skatteavdrag för elbilar, ändring av motiveringen

 

Det har många gånger konstaterats att Åland med korta avstånd och flack terräng vore idealiskt för att i större grad övergå till användning av elbilar. Med tanke på ålänningarnas flitiga användning av privatfordon, skulle detta kunna få stora positiva effekter på utsläppen från den åländska trafiken.

I Frankrike är el- och hybridfordon skattebefriade för företag. 2011 samordnade det franska miljöministeriet inköp av 50 000 elbilar åt 20 stora privata och offentliga bolag och till 2020 siktar de på att ha installerat 4,4 miljoner laddningsstationer runt om i Frankrike.

     I Italien är elbilsägare befriade från bilskatt de fem första åren efter inköp, därefter erhåller de en skattereduktion på 75 %, dessutom ger flera regionala myndigheter skattelättnader på mellan 2 000 – 7 000 € per elbilsinköp.

     Estland har sedan 2011 genomfört en stor satsning på elbilar med världens första rikstäckande nät av laddningsstationer. Landet har med hjälp av Europas förmånligaste premiesystem, som ger hushållen upp till 15.000 € vid köp av ny elbil, redan fått ut tusentals nya elbilar på de estniska vägarna.

Landskapsregeringens satsning på laddningsstationer som presenterades i den andra tilläggsbudgeten för år 2014 är ett steg i rätt riktning, men för att komma ikapp den europeiska utvecklingen saknas fortfarande verkningsfulla ekonomiska incitament för hushåll och företag att välja en elbil framom exempelvis en bränslesnål diesel med betydligt lägre inköpspris och värdeminskning samt längre räckvidd.

     Ett åländskt avdrag i kommunalbeskattningen för hushållen på förslagsvis 3.000 € under tre år efter inköpt elbil, där landskapsregeringen kompenserar hälften av kommunernas inkomstbortfall kunde läggas som utgångspunkt.

     De senaste 20 åren har årligen ca 900 – 1.000 nya bilar registrerats på Åland. Målsättningen bör vara att majoriteten av alla nya bilar som registreras år 2020 antingen är el- eller hybridbilar, för att på sikt helt ersätta den åländska fossildrivna bilparken.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till moment 44520 ”Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)” under överföringar ges ett nytt stycke med följande lydelse: ”Anslaget reserveras i första hand för omställning av den åländska bilparken. Regeringen utreder under året erfarenheterna från olika miljöbilsprogram i Europa samt återkommer till lagtinget med en elbilsstrategi för Åland innehållande ett lagförslag om ett åländskt kommunalskatteavdrag vid inköp av el- och hybrid fordon samt förslag på ekonomisk kompensation till kommunerna.”
Regeringen uppmanar Finlands regering att införa förstärkta incitament för inköp och import av elbilar i främst fordons- och bilbeskattningen på Åland.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund