Budgetmotion 11/2017-2018

Skrotbilspremie

Tillhör ärendet: Skrotbilspremie
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2017-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skrotbilspremie

 

I Finland infördes år 2015 en skrotbilspremie. Den som köper en ny bil och i samband med det lämnar in sin gamla bil till skrotning erhåller en skrot-bilspremie på 1500€. Av bidraget stod staten för 1000€ och bilbranschen för 500€. Ett motsvarande system bör under år 2018 införas i landskapet Åland på samma grunder som skrotbilspremien betalades ut i Finland. Förut-sättningen för att beviljas bidraget är att bilen som skrotas är minst 10 år gammal och att den nya bilen har ett koldioxidutsläpp på högst 120 g/km. Meningen med skrotbilspremien är att förnya bilparken och därigenom få ner utsläppen vilket går i linje med landskapets rådande klimatstrategi. För att skrotbilspremien i praktiken skall fungera på Åland anser vi att de 10 000€ som avsatts för ändamålet är en bra start, men anslaget är för litet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 46000 Cirkulär ekonomi s157

Ändring av anslag: Ökas med 90 000 €

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen:Skrotbilspremie införs år 2018.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2017

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Lars Häggblom