Budgetmotion 11/2018-2019

Inkomster från inbetalning av lån

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inkomster från inbetalning av lån

 

I en skild lagmotion föreslår Obunden Samlings lagtingsgrupp att enskilda, bolag och kommuner skall ha möjliget att bortbetala landskapslån för bostadsändamål i förtid i utbyte mot att alla sanktioner borttas såsom att erlägga nyttan av lånets låga rånta.

 

Idag är det utestående enligt bokslut för år 2017 51,8 miljoner euro. Vid årsskifte 2018-19 torde saldot vara ca 48,5 miljoner euro.

 

Såvida lagtinget godkänner lagmotionen kan det beräknas inflyta ca 30 miljoner euro under år 2019. Med beaktande av det allmänna låga ränteläget skulle de flesta låntagare utnyttja den lag ändring som förslås.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 89200 Finansiella poster (s 180)

Ändring av anslag: Ökning 30.000.000 euro under intäkter

Följande text läggs till motiveringen:

I enlighet med lagmotion nr 5/2017-18 beräknas intäkterna för återbetalning av lån öka med  30 miljoner euro vilket väsentligt skulle öka landskapets likviditet samt medföra att upptagande av lån undviks.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

 

Bert Häggblom                                          Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson                                         Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund