Budgetmotion 11/2020-2021

Kommunernas svaga ekonomi ska inte drabba de mest utsatta

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   11/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kommunernas svaga ekonomi ska inte drabba de mest utsatta

 

Den 1.1 2021 inleder Kommunernas socialtjänst sin verksamhet. Redan nu ser man hur ett flertal kommuner för att balansera sina budgetar ställer orimliga krav på inbesparingar på en organisation som ännu inte startat, och som helt rimligt kommer att ha puckelkostnader för att komma igång med strukturella och långsiktiga förändringar.

Kommuneras socialtjänst ska sköta lagstadgad verksamhet för samhällets svagaste och mest utsatta. Det får inte vara så att landskapsregeringens ovilja till strukturella reformer och kommunernas dåliga ekonomi och framförhållning drabbar verksamheten oskäligt. Därför bör landskapsregeringen ha beredskap att i en tilläggsbudget hantera situationen så att Kommunernas socialtjänst garanteras tillräckliga medel för att komma igång med sin verksamhet.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna

Sida: 18

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen har beredskap att i kommande tilläggsbudget hantera behovet av tilläggsfinansiering till Kommunernas socialtjänst för det fall att en eller flera kommuner inte klarar av sina åtaganden inom den solidariska finansieringen av socialvården.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell