Budgetmotion 112/2020-2021

Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  112//2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen

 

Skattegränsproblematiken ställer orimliga administrativa krav, inte minst på åländska småföretagare, vilket starkt försämrar den åländska konkurrens- och attraktionskraften. Skattegränsproblematiken har nu även nått proportioner som direkt försämrar och fördyrar den enskilde ålänningens vardag.

Skattegränsproblematiken har under många år varit högt upp på den politiska agendan, men väldigt lite har uppnåtts för att osynliggöra den. De nyligen införda förtullningsreglerna har ytterligare försämrat verksamhetsförutsättningarna, speciellt för småföretagare. Den viktigaste näringsfrämjande insatsen just nu, borde vara full fokus på att osynliggöra skattegränsen till förmån för åländsk export och import.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61000 Näringslivets främjande, sid 11

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:

Att osynliggöra skattegränsen är idag den viktigaste frågan när det gäller våra företags export- och importmöjligheter. Föreslås att motiveringen under momentet kompletteras enligt följande.

Att optimera möjligheterna med att minimera skattegränsens negativa påverkan är något som skulle gynna hela det åländska samhället. Det vore djupt olyckligt om det för Åland så viktiga skatteundantaget ifrågasätts p.g.a. en olöst politisk fråga och oprövade tekniska lösningar som kunde bidra till en mer förenklad hantering av skattegränsens administration. Landskapsregeringen ämnar nyttja delar av anslaget för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar som bidrar till förenklad gränshandel.”

 

 

Mariehamn den 15 september 2021

 

 

 

John Holmberg                                           Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren                                            Simon Påvals

 

 

 

Rainer Juslin                                              Pernilla Söderlund