Budgetmotion 12/2017-2018

Utökade landskapsandelar till kommunerna

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 12/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom

2017-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utökade landskapsandelar till kommunerna

 

Landskapsregeringen avser att skära ner landskapsandelarna till kommunerna under kommande år vilket innebär ett tryck för att vi under kommande år kommer att få se skattehöjningar inom kommunerna.

 

Landskapsregeringen bedömer i sitt budgetförslag på sid 16 under allmän motivering att år 2017 har Åland utvecklats sämre än tidigare bedömningar. I budgetförslaget anför landskapsregeringen sedan att de avser att vidta åtgärder för att stimulera det åländska samhället med ett avdrag på löne- och pensionsinkomster.

 

Denna motivering utvisar landskapsregeringens inkonsekventa politik då landskapsandelar till kommunerna minskar med målsättning om 4 000 000€ per år medan ett nytt avdrag införs som innebär 1 300 000 € av minskade skatteintäkter för kommunerna som kommunerna skall kompenseras för. Konsekvensen av denna politik är att dessa åtgärder inte stimulerar det åländska samhället utan tvärtom.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 33000  Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

               Sida: 148 

Ändring av motivering: Följande text läggs till motiveringen:Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa nuvarande servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2017

 

 

Lars Häggblom

 

 

Bert Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund